K L A S S I S K   B E H A N D L A N D E   M A S S A G E
     
Massagen är ett effektivt sätt att släppa på spänningar i muskulaturen, bli av med värk i kroppen, bli
        avslappnad, fokuserad och känna sig lättare i kroppen och sinnet.

          
       
Det som skiljer min massage från andra terapeuters är min egen erfarenhet av regelbundna massage-
        behandlingar under mer än 20 år samt mina inslag av olika shiatsutekniker i behandlingarna. På detta sätt
        har jag utvecklat min egen stil av klassisk behandlande massage.

        tillbaka
          

 © unique Qi by J.L