S H I A T S U  -  M A S S A G E  -  K O P P N I N G  -  Q I G O N G

         uniqueQi by J.L
 
                   A L T E R N A T I V  O C H  H O L I S T I S K  H Ä L S A
                       
                   B E H A N D L I N G A R 
mer info... 
                         Q I G O N G K U R S E R 
mer info...  

                   Läs gärna om:
                         Våra kroppar är levande nätverk
- en artikel om shiatsu och akupunktur i SvD.

     
           Välkommen!

 © unique Qi by J.L